Privatumo politika

Gerbiami naudotojai,

Dėkojame, kad apsilankėte mūsų svetainėje ir susidomėjote mūsų paslaugomis.

Jūsų asmens duomenų apsauga mums yra svarbus rūpestis.

Todėl toliau norėtume išsamiai informuoti jus apie tai, kaip renkame jūsų asmens duomenis, ką su jais darome, kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu tai darome, kokios jūsų teisės ir reikalavimai yra susiję su šiais duomenimis.

1. Privatumo politika pagal DSGVO

Duomenų valdytojo pavadinimas ir adresas

Duomenų valdytojas, kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, kituose Europos Sąjungos valstybėse narėse taikomuose duomenų apsaugos įstatymuose ir kitose duomenų apsaugos pobūdžio nuostatose, yra:

Workhub DE GmbH i.Gr.
Alleestrasse 40
59269 Beckum

Telefonas: +49 (0) 2521 9008863

E-mail: info@workhub.de

  2. Slapukų naudojimas

  2.1 Bendrosios nuostatos

  Šioje svetainėje naudojami slapukai. Slapukai – tai duomenys, kuriuos interneto naršyklė išsaugo naudotojo kompiuterio sistemoje. Slapukai gali būti perduodami į puslapį, kai jis yra iškviečiamas, ir taip leidžia identifikuoti naudotoją. Slapukai padeda naudotojams supaprastinti naudojimąsi interneto puslapiais.

  Be to, siekdami optimizuoti naudotojo patogumą, naudojame laikinus slapukus, kurie jūsų galutiniame įrenginyje saugomi tam tikrą nustatytą laiką. Jei dar kartą apsilankote mūsų svetainėje ir norite naudotis mūsų paslaugomis, automatiškai atpažįstama, kad jau lankėtės mūsų svetainėje ir kokius įrašus bei nustatymus atlikote, kad jums nereikėtų jų įvesti iš naujo.

  Slapukų tvarkomi duomenys yra būtini pirmiau minėtais tikslais siekiant apsaugoti mūsų ir trečiųjų šalių teisėtus interesus pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktą.

  Bet kuriuo metu galima nesutikti, kad slapukai būtų nustatomi, atitinkamai pakeitus interneto naršyklės nustatymus. Įstatymai Slapukus galima ištrinti. Pažymėtina, kad išjungus slapukus gali būti neįmanoma naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

  2.2 Sutikimas dėl slapukų su „Borlabs” slapuku

  Mūsų svetainėje naudojama „Borlabs Cookie” slapukų sutikimo technologija, kad būtų gautas jūsų sutikimas saugoti tam tikrus slapukus jūsų naršyklėje ir kad tai būtų dokumentuota duomenų apsaugos reikalavimus atitinkančiu būdu. Šios technologijos tiekėjas yra „Borlabs” – Benjaminas A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburgas (toliau – Borlabs).

  Kai naudojatės mūsų svetaine, jūsų naršyklėje išsaugomas „Borlabs” slapukas, kuriame saugomi jūsų duoti sutikimai arba šių sutikimų atšaukimas. Šiais duomenimis nesidalijama su „Borlabs” slapukų teikėju.

  Surinkti duomenys bus saugomi tol, kol mūsų paprašysite juos ištrinti arba kol patys ištrinsite „Borlabs” slapuką, arba kol išnyks duomenų saugojimo tikslas. Privalomi teisiniai saugojimo laikotarpiai lieka nepakitę. Išsamią informaciją apie „Borlabs Cookie” duomenų tvarkymą galima rasti adresu https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

  „Borlabs” sutikimo dėl slapukų technologija naudojama siekiant gauti teisiškai būtiną sutikimą naudoti slapukus. Teisinis pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis.

  3.Kai lankotės svetainėje

  Apsilankius svetainėje, duomenis ir informaciją renka automatinė sistema. Ši informacija laikinai saugoma vadinamajame žurnalo faile. Toliau nurodyta informacija renkama be jūsų įsikišimo ir saugoma iki automatinio ištrynimo:

  • Informacija apie naršyklės tipą ir naudojamą versiją.
  • Naudotojo operacinė sistema
  • Naudotojo interneto paslaugų teikėjas
  • Naudotojo IP adresas
  • Prieigos data ir laikas
  • Svetainės, iš kurių naudotojo sistema pasiekia mūsų svetainę (refereris).
  • Svetainės, į kurias naudotojo sistema patenka per mūsų svetainę.

  Minėtus duomenis tvarkome šiais tikslais:

  • Sklandaus interneto svetainės ryšio nustatymo užtikrinimas,
  • Užtikrinti patogų naudojimąsi mūsų svetaine,
  • įvertinti sistemos saugumą ir stabilumą, ir
  • kitais administraciniais tikslais.

  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktis. Mūsų teisėtas interesas kyla iš pirmiau išvardytų duomenų rinkimo tikslų. Jokiu būdu nenaudojame surinktų duomenų išvadoms apie jūsų asmenį daryti.

  Be to, kai lankotės mūsų svetainėje, naudojame slapukus ir analizės paslaugas. Išsamesnius paaiškinimus apie tai rasite šios duomenų apsaugos deklaracijos 3 ir 12 punktuose. Žurnalo failų duomenys visada saugomi atskirai nuo kitų naudotojų asmens duomenų.

   4.Naujienlaiškis

   Jei aiškiai sutikote pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio a punktą, jūsų el. pašto adresą naudosime reguliariai siųsdami jums naujienlaiškį. Jei užsiprenumeruojate mūsų įmonės naujienlaiškį, duomenys, esantys atitinkamoje įvesties kaukėje, bus perduoti duomenų valdytojui.

   Užsiprenumeravus naujienlaiškį, išsaugomas naudotojo IP adresas, registracijos data ir laikas. Taip siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui paslaugomis arba duomenų subjekto el. pašto adresu. Duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims. Išimtis – jei yra teisinė prievolė perduoti duomenis.

   Duomenys naudojami tik naujienlaiškiui siųsti. Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti naujienlaiškio prenumeratą. Atsisakyti prenumeratos galima bet kuriuo metu, pavyzdžiui, naudojant nuorodą kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje. Taip pat bet kada galite siųsti prašymą atsisakyti prenumeratos E-mail info@workhub.de.

   Be to, sutikimą saugoti asmens duomenis galima bet kada atšaukti.  

      5. Susisiekimo su mumis būdai

     Susisiekti galima nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu. Jei duomenų subjektas kreipiasi į duomenų valdytoją vienu iš šių kanalų, duomenų subjekto perduoti asmens duomenys bus saugomi automatiškai. Duomenų tvarkymas siekiant susisiekti su mumis atliekamas pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktį remiantis jūsų savanoriškai duotu sutikimu. Duomenys saugomi tik duomenų tvarkymo arba susisiekimo su duomenų subjektu tikslu.

        6. Įprastinis asmens duomenų ištrynimas ir blokavimas

       Duomenų valdytojas tvarko ir saugo duomenų subjekto asmens duomenis tik tiek laiko, kiek reikia saugojimo tikslui pasiekti. Duomenys gali būti saugomi ir ilgiau, jei tai numatyta Europos Sąjungos arba nacionaliniuose teisės aktuose, įstatymuose ar kitose nuostatose, kurios taikomos duomenų valdytojui.

       Kai tik saugojimo tikslas nebetaikomas arba baigiasi pirmiau minėtuose teisės aktuose nustatytas saugojimo laikotarpis, asmens duomenys įprastai blokuojami arba ištrinami.

        7. duomenų subjekto teisės

        Jei tvarkomi jūsų asmens duomenys, esate duomenų subjektas, kaip apibrėžta BDAR, ir turite šias teises duomenų valdytojo atžvilgiu:

        7.1 Prieigos teisė

        Galite prašyti duomenų valdytojo patvirtinimo, ar mes tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis.

        Jei toks duomenų tvarkymas vyksta, galite prašyti duomenų valdytojo pateikti informaciją apie:

        1. tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys;
        2. tvarkomų asmens duomenų kategoriją;
        3. gavėjai arba gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti su jumis susiję asmens duomenys;
        4. planuojamą su jumis susijusių asmens duomenų saugojimo trukmę arba, jei konkrečios informacijos apie tai pateikti neįmanoma, saugojimo laikotarpio nustatymo kriterijus;
        5. apie tai, kad yra teisė ištaisyti ar ištrinti su jumis susijusius asmens duomenis, teisė apriboti duomenų valdytojo atliekamą duomenų tvarkymą arba teisė nesutikti su tokiu tvarkymu;
        6. apie teisę apskųsti sprendimą priežiūros institucijai;
        7. bet kokią turimą informaciją apie duomenų kilmę, jei asmens duomenys surinkti ne iš duomenų subjekto;
        8. automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, pagal BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalis, buvimą ir bent šiais atvejais prasmingą informaciją apie taikomą logiką ir tokio duomenų tvarkymo apimtį bei numatomą poveikį duomenų subjektui.

        Turite teisę prašyti informacijos apie tai, ar jūsų asmens duomenys perduodami į trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai. Šiomis aplinkybėmis galite prašyti, kad būtumėte informuoti apie tinkamas apsaugos priemones pagal BDAR 46 straipsnį, susijusias su duomenų perdavimu.

        7.2 Teisė į ištaisymą
        Turite teisę ištaisyti ir (arba) papildyti duomenis duomenų valdytojui, jei su jumis tvarkomi asmens duomenys yra netikslūs arba neišsamūs. Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas atlikti ištaisymą.

        7.3 Teisė apriboti duomenų tvarkymą

        Galite prašyti apriboti su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą šiomis sąlygomis:

        1. jei užginčijate su jumis susijusių asmens duomenų tikslumą per laikotarpį, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
        2. duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir jūs nesutinkate, kad asmens duomenys būtų ištrinti, o vietoj to prašote apriboti asmens duomenų naudojimą;
        3. duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jums jų reikia teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti; arba
        4. jei prieštaravote duomenų tvarkymui pagal DSGVO 21 straipsnio 1 dalį ir dar nenustatyta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už jūsų priežastis.

        Jei su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymas apribotas, tokie duomenys gali būti tvarkomi ne tik saugomi, bet ir tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbių Sąjungos ar valstybės narės viešųjų interesų.

        Jei duomenų tvarkymo apribojimas buvo apribotas pagal pirmiau nurodytas sąlygas, prieš panaikinant apribojimą duomenų valdytojas jus apie tai informuos.

        7.4 Teisė į ištrynimą

        7.4.1 Galite prašyti duomenų valdytojo nepagrįstai nedelsiant ištrinti su jumis susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas privalo nepagrįstai nedelsiant ištrinti šiuos duomenis, jei yra viena iš toliau nurodytų priežasčių:

        1. su jumis susiję asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi.
        2. atšaukiate savo sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba DSGVO 9 straipsnio 2 dalies a punktą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo duomenų tvarkymui.
        Prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį.
        4. jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
        5. su jumis susijusių asmens duomenų ištrynimas yra būtinas, kad būtų įvykdyta teisinė prievolė pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę, kuri taikoma duomenų valdytojui.
        6. su jumis susiję asmens duomenys buvo surinkti dėl informacinės visuomenės paslaugų, siūlomų pagal BDAR 8 straipsnio 1 dalį.

        7.4.2.Jei duomenų valdytojas paviešino su jumis susijusius asmens duomenis ir privalo juos ištrinti pagal BDAR 17 straipsnio 1 dalį, duomenų valdytojas imasi pagrįstų veiksmų, įskaitant technines priemones, atsižvelgdamas į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, kad informuotų asmens duomenis tvarkančius duomenų valdytojus, kad jūs, kaip duomenų subjektas, paprašėte ištrinti visas nuorodas į tuos asmens duomenis, jų kopijas ar kopijas.

        7.4.3. Teisė ištrinti duomenis netaikoma, jei duomenis būtina tvarkyti

        1. už naudojimąsi teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;
        2. siekiant įvykdyti teisinę prievolę, pagal kurią duomenų valdytojui taikoma Sąjungos ar valstybės narės teisė, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
        3. dėl viešojo intereso visuomenės sveikatos srityje pagal DSGVO 9 straipsnio 2 dalies h ir i punktus ir 9 straipsnio 3 dalį;
        4. archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais pagal DSGVO 89 straipsnio 1 dalį, jei dėl 1 dalyje nurodytos teisės gali būti neįmanoma pasiekti tokio tvarkymo tikslų arba tai gali labai pakenkti jų pasiekimui; arba
        5. teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti.

         7.5 Teisė į informaciją

        Jei duomenų valdytojui pareiškėte teisę ištaisyti, ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymą, duomenų valdytojas privalo informuoti visus duomenų gavėjus, kuriems buvo atskleisti su jumis susiję asmens duomenys, apie tokį duomenų ištaisymą, ištrynimą arba duomenų tvarkymo apribojimą, nebent tai būtų neįmanoma arba tam reikėtų neproporcingų pastangų.

        Turite teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas jus informuotų apie šiuos gavėjus.

        7.6 Teisė į duomenų perkeliamumą

        Turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte duomenų valdytojui, susistemintu, bendru ir kompiuterio skaitomu formatu. Taip pat turite teisę perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, netrukdomas duomenų valdytojo, kuriam buvo pateikti asmens duomenys, su sąlyga, kad

        duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba DSGVO 9 straipsnio 2 dalies a punktą, arba sutartimi pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktą ir
        duomenų tvarkymas atliekamas naudojant automatizuotas procedūras.

        Naudodamiesi šia teise taip pat turite teisę reikalauti, kad vienas duomenų valdytojas tiesiogiai perduotų su jumis susijusius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jei tai techniškai įmanoma. Tai neturi pažeisti kitų asmenų laisvių ir teisių.

        Teisė į duomenų perkeliamumą netaikoma tvarkant asmens duomenis, kurie yra būtini užduočiai, vykdomai viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, atlikti.

         7.7 Teisė prieštarauti

        Turite teisę bet kuriuo metu, remdamiesi su jūsų konkrečia situacija susijusiais motyvais, nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktais; tai taip pat taikoma šiomis nuostatomis grindžiamam profiliavimui.

        Duomenų valdytojas nebetvarkys su jumis susijusių asmens duomenų, nebent gali įrodyti įtikinamas teisėtas duomenų tvarkymo priežastis, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei duomenys tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

        Jei su jumis susiję asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais; tai taip pat taikoma profiliavimui, jei jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

        Jei nesutinkate, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jūsų asmens duomenys šiais tikslais nebebus tvarkomi.

        Naudodamiesi informacinės visuomenės paslaugomis, nepaisant Direktyvos 2002/58/EB, turite galimybę pasinaudoti savo teise nesutikti automatizuotomis procedūromis, naudojant technines specifikacijas.

        7.8 Teisė atšaukti sutikimo pareiškimą pagal duomenų apsaugos įstatymą

        Pagal duomenų apsaugos įstatymą turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimo pareiškimą. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, kuris iki atšaukimo buvo vykdomas remiantis sutikimu, teisėtumui.

        7.9 Automatizuotas sprendimų priėmimas atskirais atvejais, įskaitant profiliavimą

        Jūs turite teisę, kad jums nebūtų taikomas vien tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, kuris jai sukelia teisines pasekmes arba daro jai panašų reikšmingą poveikį. Ši nuostata netaikoma, jei sprendimas

        1. yra būtinas jūsų ir duomenų valdytojo sutarčiai sudaryti arba vykdyti,
        2. yra leistinas remiantis Sąjungos arba valstybių narių, kurių teisės aktai taikomi duomenų valdytojui, teisinėmis nuostatomis, ir šiose teisinėse nuostatose yra numatytos tinkamos priemonės jūsų teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams apsaugoti, arba
        3. atliekamas gavus aiškų jūsų sutikimą.

        Tačiau šie sprendimai neturi būti grindžiami specialių kategorijų asmens duomenimis pagal BDAR 9 straipsnio 1 dalį, išskyrus atvejus, kai taikomas 9 straipsnio 2 dalies a arba g punktas ir imtasi tinkamų priemonių jūsų teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams apsaugoti.

        a ir c punktuose nurodytais atvejais duomenų valdytojas imasi pagrįstų priemonių, kad apsaugotų jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus, įskaitant bent jau teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas įsikištų, išreikštų savo požiūrį ir užginčytų sprendimą.

        7.10 Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

        Nepažeisdami jokių kitų administracinių ar teisminių teisių gynimo priemonių, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje gyvenate, dirbate arba kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jei manote, kad tvarkant jūsų asmens duomenis pažeidžiamas BDAR.

        Priežiūros institucija, kuriai pateiktas skundas, informuoja skundo pateikėją apie skundo statusą ir rezultatus, įskaitant galimybę pasinaudoti teismine teisių gynimo priemone pagal BDAR 78 straipsnį.

        8. Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

        Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims atskleidžiame tik tuo atveju, jei tai leidžiama pagal įstatymą (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto b ir c papunkčiai), jei duomenų subjektas iš anksto davė aiškų sutikimą (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis), jei tai būtina sutartiniams santykiams su jumis tvarkyti (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis) arba jei yra teisėtas interesas.

        „Workhub GmbH” darbuotojai turi prieigą prie jūsų duomenų tik tuo atveju, jei tai būtina vienam iš pirmiau minėtų tikslų įgyvendinti. Siekdami įvykdyti įsipareigojimus, bendradarbiaujame su paslaugų teikėjais, kurie su mumis yra susiję sutartimis dėl užsakymų tvarkymo. Tai gali būti, pavyzdžiui, valdžios institucijos, skambučių centrai, IT paslaugų teikėjai, šalinimo įmonės (bylų ir duomenų laikmenos), elektros paslaugų teikėjai, montuotojai ir rinkodaros paslaugų teikėjai.

        9. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

        Jei asmens duomenų tvarkymo operacijoms, susijusioms su asmens duomenimis, gauname duomenų subjekto sutikimą, teisinis pagrindas yra ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

        Tvarkydami asmens duomenis, kurie yra būtini sutarčiai, kurios šalis yra duomenų subjektas, vykdyti, teisinis pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Tai taip pat taikoma duomenų tvarkymo operacijoms, kurios yra būtinos ikisutartinėms priemonėms vykdyti.

        Jei asmens duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta mūsų įmonei taikoma teisinė prievolė, teisinis pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 dalies c punktas.

        Jei dėl gyvybiškai svarbių duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesų būtina tvarkyti asmens duomenis, teisinis pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 dalies d punktas.

        Jei tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti mūsų bendrovės arba trečiosios šalies teisėtą interesą ir jei duomenų subjekto interesai, pagrindinės teisės ir laisvės nėra svarbesni už pirmąjį interesą, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų bendrovės teisėtas interesas yra vykdyti savo verslo veiklą. 

        10. „Google
        10.1 „Google Analytics

        Savo svetainėje naudojame „Google Analytics” – žiniatinklio analizės paslaugą, kurią teikia „Google Ireland Limited” („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

        „Google Analytics” naudoja „slapukus”, kurie yra jūsų įrenginyje talpinami tekstiniai failai, padedantys svetainei analizuoti, kaip naudotojai naudojasi svetaine. „Google Analytics” taip pat gali naudoti vadinamuosius žiniatinklio švyturėlius (nematomus grafinius elementus). Šie žiniatinklio švyturiai gali būti naudojami tokiai informacijai, kaip lankytojų srautas svetainėse, analizuoti. Slapukų ir žiniatinklio švyturių sukurtą informaciją apie naudojimąsi mūsų svetaine (įskaitant naudotojo IP adresą) „Google” perduoda ir saugo JAV ar kitose trečiosiose šalyse esančiuose serveriuose. Šią informaciją „Google” gali perduoti „Google” sutartiniams partneriams.

        Informaciją apie esamą „Google” privatumo skydo sertifikatą ir kitus svarbius duomenis apie „Google” atliekamą duomenų tvarkymą naudojantis „Google” paslaugomis rasite šios privatumo politikos skyriuje „6) Informacija apie „Google” paslaugas”.

        „Google” tvarko šių tipų duomenis:

        • internetiniai identifikatoriai (įskaitant slapukų identifikatorius).
        • IP adresas
        • Įrenginio identifikatoriai

         

        Be to, išsamesnę informaciją apie tvarkomą informaciją galite rasti https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/#infocollect, skiltyje „Duomenys, kuriuos gauname pagal jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis”, taip pat https://privacy.google.com/businesses/adsservices/.

        „Google Analytics” naudojame tik su įjungtu IP anonimizavimu („IP anonimizavimas”). Tai reiškia, kad „Google” sutrumpina jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas bus perduodamas į „Google” serverį JAV ir ten sutrumpinamas.

        Be to, su „Google” sudarėme užsakymų tvarkymo sutartį dėl „Google Analytics” naudojimo (DSGVO 28 straipsnis). „Google” tvarko duomenis mūsų vardu, kad įvertintų, kaip naudojatės svetaine, sudarytų mums svetainės veiklos ataskaitas ir teiktų mums kitas su svetainės veikla ir interneto naudojimu susijusias paslaugas. „Google” gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, jei to reikalauja įstatymai arba jei tokios trečiosios šalys tvarko informaciją „Google” vardu.

        Integruodami „Google Analytics” siekiame analizuoti naudotojų elgseną mūsų svetainėje ir į ją reaguoti. Tai leidžia mums nuolat tobulinti savo pasiūlymus.

        Čia aprašytų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų būtinas teisėtas interesas – didelė nauda, kurią mūsų pasiūlymui teikia pirmiau aprašytos funkcijos. Visų pirma statistinis naudotojų elgsenos vertinimas leidžia mums reaguoti ir optimizuoti savo pasiūlymus pagal jų interesus.

        Vykdydama užsakymų tvarkymą „Google” turi teisę pasitelkti subrangovus. Šių subrangovų sąrašą galima rasti adresu https://business.safety.google/adssubprocessors/

        10.2 „Google Tag Manager

        „Google Tag Manager” – tai sprendimas, leidžiantis rinkodaros specialistams valdyti svetainių žymas per vieną sąsają. Pats „Tag Manager” įrankis (kuriuo įgyvendinamos žymos) yra domenas be slapukų ir nerenka jokių asmens duomenų. Įrankis pasirūpina kitų žymų, kurios savo ruožtu gali rinkti duomenis, paleidimu. „Google Tag Manager” neturi prieigos prie šių duomenų. Jei išjungimas buvo atliktas domeno arba slapuko lygmeniu, jis lieka galioti visoms stebėjimo žymėms, įdiegtoms naudojant „Google Tag Manager”.

        11. Paraiškos

        Duomenis, kuriuos mums atsiuntėte kartu su paraiška, tvarkome, kad galėtume įvertinti jūsų tinkamumą pareigoms (arba, jei taikoma, kitoms laisvoms pareigoms mūsų bendrovėse) ir atlikti paraiškos teikimo procedūrą.

        Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas šioje paraiškos teikimo procedūroje visų pirma yra BDSG 26 straipsnis (redakcija, galiojanti nuo 2018 05 25). Pagal tai leidžiama tvarkyti duomenis, reikalingus sprendimui dėl darbo santykių nustatymo priimti.

        Jei pasibaigus paraiškos nagrinėjimo procesui, jei taikoma, duomenys reikalingi teisiniam persekiojimui, duomenys gali būti tvarkomi remiantis DSGVO 6 straipsnio reikalavimais, visų pirma siekiant apsaugoti teisėtus interesus pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Tada mūsų interesą sudaro reikalavimų pareiškimas arba gynimas.

        Atmetimo atveju pareiškėjų duomenys bus ištrinti po šešių mėnesių.

        Jei sutiksite, kad jūsų asmens duomenys būtų toliau saugomi, jūsų duomenis perduosime į savo kandidatų fondą. Po dvejų metų duomenys bus ištrinti.

        Jei paraiškos teikimo proceso metu buvote priimtas į darbo vietą, duomenys iš pareiškėjo duomenų sistemos bus perkelti į mūsų personalo informacinę sistemą.

        Socialinė žiniasklaida

        12.1 „Facebook Pixel” („Facebook”, pasirinktinės auditorijos ir „Facebook” rinkodaros paslaugos)

        Dėl mūsų teisėtų interesų, susijusių su mūsų internetinio pasiūlymo analize, optimizavimu ir ekonominiu veikimu, mūsų svetainėje naudojamas vadinamasis „Facebook Pixel” socialinio tinklo „Facebook”, kurį valdo „Facebook Inc.”, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, JAV, arba, jei esate ES gyventojas, „Facebook Ireland Ltd”, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija.

        „Facebook” pikselio pagalba „Facebook” gali, viena vertus, nustatyti mūsų svetainės lankytojus kaip tikslinę grupę, kuriai bus rodomi skelbimai (vadinamieji „Facebook” skelbimai). Atitinkamai „Facebook” pikseliu naudojamės norėdami rodyti mūsų patalpintas „Facebook” reklamas tik tiems „Facebook” naudotojams, kurie taip pat parodė susidomėjimą mūsų internetiniu pasiūlymu arba kurie turi tam tikrų savybių (pvz., susidomėjimą tam tikromis temomis ar produktais, nustatytais pagal lankomas svetaines), kurias perduodame „Facebook” (vadinamosios „Custom Audiences”). Naudodamiesi „Facebook” pikseliu taip pat norime užtikrinti, kad mūsų „Facebook” skelbimai atitiktų galimus naudotojų interesus ir neturėtų priekabiavimo poveikio. Naudodamiesi „Facebook” pikseliu taip pat galime stebėti „Facebook” reklamų veiksmingumą statistikos ir rinkos tyrimų tikslais, matydami, ar paspaudę „Facebook” reklamą vartotojai buvo nukreipti į mūsų svetainę (vadinamoji „konversija”).

        Kai lankotės mūsų svetainėje, „Facebook” tiesiogiai integruoja „Facebook” pikselius ir jūsų įrenginyje gali išsaugoti vadinamąjį slapuką. Jei vėliau prisijungsite prie „Facebook” arba prisijungę apsilankysite „Facebook”, jūsų apsilankymas mūsų internetiniame pasiūlyme bus pažymėtas jūsų profilyje. Apie jus surinkti duomenys mums yra anoniminiai, todėl negalime daryti jokių išvadų apie naudotojo tapatybę. Tačiau duomenis saugo ir apdoroja „Facebook”, kad būtų galima nustatyti ryšį su atitinkamu naudotojo profiliu ir kad „Facebook” juos galėtų naudoti savo rinkos tyrimų ir reklamos tikslais. Jei perduodame duomenis „Facebook” atitikties tikslais, šie duomenys šifruojami naršyklėje ir tik tada saugiu https ryšiu siunčiami į „Facebook”. Tai daroma tik tam, kad būtų galima palyginti duomenis, kuriuos „Facebook” taip pat šifruoja.

        Be to, naudodami „Facebook Pixel”, naudojame papildomą funkciją „išplėstinis atitikimas”, pagal kurią tikslinėms grupėms („Custom Audiences” arba „Look Alike Audiences”) kurti reikalingi duomenys „Facebook” perduodami užšifruoti.

        Galite nesutikti, kad jūsų duomenys būtų renkami naudojant „Facebook” pikselius ir naudojami „Facebook” reklamoms rodyti. Norėdami nustatyti, kokie skelbimai jums rodomi „Facebook”, galite apsilankyti „Facebook” sukurtame puslapyje ir vadovautis jame pateiktais naudojimo tikslais pagrįstos reklamos nustatymų nurodymais. Nustatymai nepriklauso nuo platformos (darbalaukio ar mobiliojo įrenginio).

        Taip pat galite atsisakyti naudoti slapukus pasiekiamumo matavimo ir reklamos tikslais Tinklo reklamos iniciatyvos atsisakymo puslapyje ir papildomai JAV svetainėje arba Europos svetainėje.

        12.2 XING

        Mūsų svetainėje naudojama XING tinklo funkcija. Teikėjas yra XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburgas, Vokietija. Jei spustelėsite XING mygtuką (įskiepį), būsite nukreipti į mūsų pasiūlymą XING atskirame naršyklės lange ir galėsite mus sekti XING, jei esate prisijungę prie savo XING naudotojo paskyros. Įskiepis sukuria tiesioginį ryšį tarp jūsų naršyklės ir XING serverio. Tokiu būdu XING gauna informaciją apie tai, kad apsilankėte mūsų svetainėje su savo IP adresu. Norėtume pabrėžti, kad neturime jokių žinių apie perduodamų (asmens) duomenų turinį ar jų naudojimą „XING”. Daugiau informacijos apie tai rasite XING privatumo politikoje adresu: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

        Mūsų svetainėje taip pat naudojama XING tinklo „bendrinimo funkcija”. Teikėjas yra XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburgas, Vokietija. Jei spustelėsite XING mygtuką „Bendrinti” (įskiepį), atskirame naršyklės lange būsite nukreipti į savo naudotojo paskyrą – jei esate prisijungę prie savo XING naudotojo paskyros – ir galėsite bendrinti mūsų svetainėje saugomą elektroninį leidinį pridėdami komentarą. Įskiepis sukuria tiesioginį ryšį tarp jūsų naršyklės ir XING serverio. Tokiu būdu XING gauna informaciją apie tai, kad apsilankėte mūsų svetainėje su savo IP adresu. Norėtume pabrėžti, kad neturime jokių žinių apie perduodamų (asmens) duomenų turinį ar jų naudojimą „XING”. Daugiau informacijos apie tai rasite XING privatumo politikoje adresu: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

        12.3 LinkedIn

        Mūsų svetainėje naudojama „LinkedIn” tinklo funkcija. Teikėjas yra „LinkedIn Corporation”, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, JAV. Jei spustelėsite „LinkedIn” mygtuką (įskiepį), būsite nukreipti į mūsų pasiūlymą „LinkedIn” atskirame naršyklės lange ir galėsite mus sekti „LinkedIn” – su sąlyga, kad esate prisijungę prie savo vartotojo paskyros „LinkedIn”. Įskiepis sukuria tiesioginį ryšį tarp jūsų naršyklės ir „LinkedIn” serverio. Tokiu būdu „LinkedIn” gauna informaciją, kad apsilankėte mūsų svetainėje su savo IP adresu. Be to, „LinkedIn” gali priskirti jūsų apsilankymą mūsų svetainėje jums ir jūsų naudotojo paskyrai, jei esate prisijungę prie savo naudotojo paskyros „LinkedIn”. Norėtume pabrėžti, kad neturime jokių žinių apie perduodamų (asmens) duomenų turinį ar jų naudojimą „LinkedIn”. Daugiau informacijos apie tai rasite „LinkedIn” privatumo politikoje adresu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

        Mūsų svetainėje taip pat naudojama „LinkedIn” tinklo „bendrinimo” funkcija. Teikėjas yra „LinkedIn Corporation”, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, JAV. Jei spustelėsite „LinkedIn” bendrinimo mygtuką (įskiepį), atskirame naršyklės lange būsite nukreipti į savo naudotojo paskyrą – jei esate prisijungę prie savo „LinkedIn” naudotojo paskyros – ir galėsite bendrinti mūsų svetainėje saugomą elektroninį leidinį pridėdami komentarą. Įskiepis sukuria tiesioginį ryšį tarp jūsų naršyklės ir „LinkedIn” serverio. Tokiu būdu „LinkedIn” gauna informaciją, kad apsilankėte mūsų svetainėje su savo IP adresu. Be to, „LinkedIn” gali priskirti jūsų apsilankymą mūsų svetainėje jums ir jūsų naudotojo paskyrai. Norėtume pabrėžti, kad neturime jokių žinių apie perduodamų (asmens) duomenų turinį ar jų naudojimą „LinkedIn”. Daugiau informacijos apie tai rasite „LinkedIn” privatumo politikoje adresu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

        13. Mobilusis piltuvėlis

        13.1 Šioje interneto svetainėje naudojamas „Mobile Funnel” (toliau – „Funnel”), kurį valdo Vokietijoje įsikūrusi bendrovė „Perspective Software GmbH” (toliau – „Perspective”), siūlanti programinę įrangą, skirtą „Mobile Funnel” (https://perspective.co/impressum) kurti ir valdyti. Naudojant „Mobile Funnel” įvesti duomenys perduodami naudojant SSL šifravimą ir saugomi duomenų bazėje. Už šiuos duomenis pagal DSGVO 24 straipsnį atsako tik šios svetainės operatorius. „Perspective” yra tik programinės įrangos operatorius ir šiame kontekste yra tvarkytojas pagal DSGVO 28 straipsnį. Šiame kontekste „Perspective” duomenų tvarkymo pagrindas yra duomenų valdytojo ir „Perspective” sutartis dėl užsakyto duomenų tvarkymo. Be to, „Perspective Software GmbH” tvarko kitus duomenis, iš kurių kai kurie taip pat gali būti asmens duomenys, kad galėtų teikti savo paslaugas, visų pirma mobiliojo piltuvėlio veikimo tikslais. Kiekvienos prieigos prie „Piltuvėlio” metu automatiškai renkami bendrieji žurnalo duomenys, vadinamieji serverio žurnalai. Šie duomenys paprastai yra pseudonimai, todėl iš jų negalima daryti jokių išvadų apie fizinį asmenį.

        13.2 Duomenų rinkimas

        Renkami tokie bendrieji duomenys kaip svetainės domeno pavadinimas, interneto naršyklė ir interneto naršyklės versija, operacinė sistema, naudotojo sesijos ID ir prieigos prie programinės įrangos laiko žyma. Visi duomenys, kuriuos naudotojas įveda naudodamasis „Piltuvėliu” (pvz., atsakydamas į formos laukelius, naudodamasis interaktyviais komponentais), priskiriami naudotojui naudojant sesijos ID ir pateikiami šios svetainės operatoriui. Už šių asmens duomenų ištrynimą, saugojimą ir tolesnį tvarkymą pagal galiojančius teisės aktus atsako šios svetainės operatorius.

        Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą: https://perspective.co/datenschutzerklaerung/

        14 Duomenų saugumas

        Lankydamiesi svetainėje naudojame plačiai paplitusią SSL procedūrą (Secure Socket Layer), susijusią su aukščiausiu jūsų naršyklės palaikomu šifravimo lygiu. Paprastai tai yra 256 bitų šifravimas. Jei jūsų naršyklė nepalaiko 256 bitų šifravimo, vietoj jo naudojame 128 bitų v3 technologiją. Ar atskiras mūsų svetainės puslapis yra užšifruotas, galite nustatyti pagal tai, kad apatinėje naršyklės būsenos juostoje rodomas rakto arba užrakto simbolis.

        Taip pat naudojame tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, kad apsaugotume jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar tyčinio manipuliavimo, dalinio ar visiško praradimo, sunaikinimo arba nuo neteisėtos trečiųjų šalių prieigos. Mūsų saugumo priemonės nuolat tobulinamos atsižvelgiant į technologijų plėtrą.

         

        15 Asmens duomenų saugojimo trukmė

        Asmens duomenys saugomi atitinkamą teisės aktuose nustatytą saugojimo laikotarpį. Pasibaigus šiam laikotarpiui, duomenys paprastai ištrinami, išskyrus atvejus, kai jie yra būtini sutarčiai inicijuoti arba įvykdyti.

         

        16. šios duomenų apsaugos deklaracijos atnaujinimas ir keitimas

        Ši duomenų apsaugos deklaracija šiuo metu yra galiojanti ir jos statusas yra 2022 m. rugpjūčio mėn.

        Dėl tolesnės mūsų svetainės ir joje esančių pasiūlymų plėtros arba dėl pasikeitusių teisinių ar oficialių reikalavimų gali prireikti pakeisti šią duomenų apsaugos deklaraciją. Bet kuriuo metu galite susipažinti su galiojančiu duomenų apsaugos pareiškimu ir jį atsispausdinti interneto svetainėje www.workhub.de.